Ministarstvo finansija je objavilo demo verziju Sistema E-faktura.

Demo verzija Sistema E-faktura dostupna je na adresi: https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login, gde se svi korisnici mogu upoznati sa portalom i steći uvid u njegovo funkcionisanje.

Prijava je dostupna na srpskom i na engleskom jeziku i moći će da se izvrši putem dvofaktorske autentifikacije ili uz pomoć kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Za otvaranje naloga zaduženi su zakonski zastupnici.

Sistem za elektronsko fakturisanje povezan je i sa SSO (Single Sign On) koji obezbeđuje Kancelarija za IT i eUpravu, APR, Registrom KJS, Centralnim registrom faktura, Sistemom za upravljanje fakturama (SUF), kao i Poreskom upravom.

Interno tehničko uputstvo, kao i sva ostala uputstva, informacije o održavanju vebinara, snimke vebinara itd. možete preuzeti na adresi:
https://www.efaktura.gov.rs