Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je za potrebe korisnika javnih sredstava (KJS) obezbedila softversko rešenje SUF, odnosno sistem za upravljanje fakturama – sistem za prijem, čuvanje, odobravanje i pripremu knjiženja ulaznih računa koji treba da omogući prijem i upravljanje računima – fakturama primljenim od dobavljača. Obezbeđen je licencni softver sa pripadajućim licencama za sve korisnike javnih sredstava, za neograničeni broj korisnika sistema.

SUF omogućava preuzimanje faktura iz sistema E-faktura ili ručni unos faktura u sistem, kao i njihovo čuvanje u elektronskoj formi, uz mogućnost uvida u originalnu fakturu u PDF formatu.

Sistem se hostuje u Državnom data centru, na hardverskoj infrastrukturi Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i pruža napredne opcije za upravljanje, odobravanje, pregled i automatizaciju knjiženja ulaznih faktura, kao i mogućnost otvaranja neograničenog broja pojedinačnih korisničkih naloga u okviru svakog korisnika javnih sredstava sa različitim pravima pristupa. Povezan sa sistemom E-faktura – Uprave za trezor, rešenjem za elektronski identitet građana i bazama podataka APR-a i Registra KJS.

Pogledaj više