Predstavljen je novi sistem za elektronsko fakturisanje u Srbiji „E-fakture za konkurentniju privredu“. Na okruglom stolu su predstavljene ključne novine i prednosti koje za privredu i lokalne samouprave donosi nedavno usvojeni Zakon o elektronskom fakturisanju, kao i demo verzija, rokovi i koraci za uspešnu primenu novog sistema od januara 2022. Najbolje prakse i rezultate uvođenja e-faktura u zemljama EU predstavio je predsedavajući Evropskog udruženja pružalaca usluga e-fakturisanja Markus Laube, a na okruglom stolu se diskutovalo i o očekivanim efektima na sigurnost i efikasnost naplate potraživanja, digitalizaciju poslovanja i unapređenje konkurentnosti domaće ekonomije.

Video uputstva za korišćenje portala e-fakture, kao i ostale informacije o početku obaveznog korišćenja sistema e-faktura, obukama i podzakonskim aktima, možete naći na:

efaktura.gov.rs