Kako bi period prilagođavanja korisnika na Sistem bio jednostavniji, trenutno je omogućeno da se u SUF registrovani korisnici prijavljuju na dva načina:

adresom elektronske pošte koja je navedena u obrascu prijave za demo verziju SUF-a i trenutnom lozinkomukoliko mejl koristi samo jedna osoba.

dostavljenim korisničkim imenom i lozinkom, ukoliko je u obrascu prijave jedna mejl adresa prijavljena za više korisnika. U tom slučaju, potrebno je prijaviti se korisničkim imenom, zatim otvoriti karticu korisničkog profila (klikom na ime i prezime) i odabirom tastera: „uredi lične podatke“, uneti jedinstvenu mejl adresu. Nakon uspešne izmene, možete se prijavljivati i e-poštom i lozinkom koja Vam je ranije dostavljena ili ste je samostalno generisali.