Svi prijavljeni Korisnici javnih sredstava (KJS) koji žele da koriste produkciono okruženje SUF-a za prijem faktura izdatih posredstvom Sistema elektronskih faktura (SEF)  potrebno je da dostave zahtev za aktivaciju na adresu elektronske pošte: podrska@esuf.rs

Napomena: Pre prijave KJS-a za aktivaciju neophodno je da, ukoliko primetite testne fakture na produkcionom nalogu u SUF-u interni administrator obriše ove fakture, tako što će ući na pojedinačnu fakturu i u zaglavlju  kliknuti na „kantu za brisanje“.

Informacije koje je potrebno navesti u telu mejla:

  1. tačan naziv KJS-a;
  2. jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS);
  3. PIB;
  4. kontakt osobu i broj telefona.

Napomena: ukoliko želite da pošaljete zahtev za više KJS-ova (npr. Gradske uprave, Opštine, Mesne zajednice..), potrebno je dostaviti tražene podatke za sve KJS-ove.

Nije potrebno popunjavati Obrazac prijave.

Od trenutka realizacije zahteva, o čemu ćete biti obavešteni odgovorom na mejl sa koga je zahtev za aktivaciju upućen, sve ulazne fakture koje se izdaju posredstvom SEF-a će biti automatski uvezene u SUF.