Vlada Srbije usvojila je 9. jula tri uredbe iz oblasti koje su proistekle iz Zakona o elektronskom fakturisanju, koje počinju da se primenjuju 1. januara 2022. Godine. Na sajtu Ministarstva finansija objavljene su sledeće uredbe:

  1. Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama

    Detaljne informacije na: https://mfin.gov.rs/propisi/uredba-o-uslovima-i-nainu-korienja-sistema-za-upravljanje-fakturama

  2. Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku
  3. Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika.

Za više informacija i detalja donetih propisa, posetiti sajt Ministarstva finansija https://www.mfin.gov.rs/sr/propisi-1/uredbe-1

Uvođenje sistema elektronskog fakturisanja je deo strukturnih reformi koje će doprineti poboljšanju poslovnog ambijenta i to uvođenjem novog modela fiskalizacije i prelaskom na elektronsko fakturisanje.
Elektronsko fakturisanje je ujedno i najbolje rešenje i primer dobre prakse u zemljama Evropske unije. Korišćenje sistema elektronskih faktura biće besplatno i obezbediće veću pravnu sigurnost u oblastima njihovog dostavljanja, primanja i čuvanja, a istovremeno doprineti ubrzanju procesa rada i poslovanja.